Privacy Statement

Dit privacybeleid beschrijft hoe en wanneer wij van Soephoofd gegevens verzamelen, gebruiken en delen, als je een product van ons koopt, contact met ons opneemt of anderszins onze diensten gebruikt via Etsy.com (onze webshop) of de gerelateerde sites en diensten.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van derden die wij niet bezitten of waarover wij geen controle hebben, waaronder Etsy of diensten van derden die je via Etsy benadert. Als je dat wil weten, kun je het best Etsy’s Privacybeleid er op naslaan om meer te weten te komen over hoe Etsy met privacy omgaat.

1. De persoonlijke gegevens die Soephoofd verzamelt

Om je bestelling te kunnen voldoen, moet je bepaald gegevens aan ons overleggen (je hebt Etsy toestemming gegeven om deze aan ons door te geven), zoals je naam, e-mailadres, postadres, betaalgegevens en de details van het door jou bestelde product. Als je direct contact met ons opneemt (bijvoorbeeld wanneer je een custombestelling plaatst) kan je er ook voor kiezen om ons additionele persoonlijke informatie te geven.

2. Waarom Soephoofd je gegevens nodig heeft en hoe wij deze gebruiken

Soephoofd vertrouwt op een aantal wettelijke grondslagen om je gegevens te verzamelen, gebruiken en delen, zoals:

• waar nodig om onze diensten te verlenen, zoals wanneer wij je gegevens gebruiken om je bestelling te voldoen, om geschillen te beslechten of om klantenservice te bieden;

• wanneer je jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, die je op elk moment kunt intrekken, zoals door je aan te melden voor onze mailinglijst;

• indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel of in verband met een rechtsvordering, zoals het bewaren van informatie over jouw aankopen indien vereist door de belastingwetgeving; en

• voor zover nodig voor het doel van onze legitieme belangen, indien die legitieme belangen niet worden overschreven door jouw rechten of belangen, zoals:

  1. het leveren en verbeteren van onze diensten. Soephoofd gebruikt jouw gegevens om de door jou gevraagde diensten te verlenen en in ons legitieme belang voor het verbeteren van onze diensten; en
  2. Naleving van Etsy’s Verkopersbeleid en de Gebruiksvoorwaarden. We gebruiken jouw gegevens zo nodig om te voldoen aan onze verplichtingen onder Etsy’s Verkopersbeleid en de Gebruiksvoorwaarden.

3. Gegevensuitwisseling en openbaarmaking

De gegevens van onze klanten zijn belangrijk voor onze onderneming. Wij delen jouw persoonlijke gegevens alleen om hele beperkte redenen en hele specifieke situaties, als volgt:

• Etsy: Wij delen gegevens met Etsy waar nodig om je onze diensten te kunnen verlenen en om onze verplichtingen zoals beschreven in zowel Etsy’s Verkoperbeleid en Gebruiksvoorwaarden na te komen.;

• Dienstverleners: Wij schakelen bepaalde vertrouwde derden in om bepaalde functies uit te voeren en diensten aan onze shop te leveren, zoals bezorgers. Wij zullen je persoonlijke gegevens met deze derde partijen delen, maar alleen zover nodig om deze diensten te kunnen verlenen.

• Bedrijfsoverdrachten: Als wij onze onderneming verkopen of een fusie aangaaan, kunnen we je gegevens als onderdeel van die transactie bekendmaken, maar alleen zover dat wettelijk is toegestaan.

• Naleving van wetten: Wij kunnen jouw gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als we te goeder trouw van mening zijn dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om/voor:

  • (a) te reageren op een juridisch proces of op overheidsverzoeken;
  • (b) naleving van onze overeenkomsten, voorwaarden en beleid;
  • (c) het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen; of
  • (d) de rechten, het eigendom en de veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen.

4. Dataretentie

Soephoofd bewaart je persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om je onze diensten te leveren en zoals beschreven in ons Privacybeleid. Wij kunnen echter ook verplicht zijn om deze informatie te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten te handhaven. Over het algemeen bewaren we je gegevens 4 jaar lang.

5. Overdracht van persoonlijke gegevens naar buiten de EU

Soephoofd kan jouw gegevens opslaan en verwerken via hostingdiensten van derden in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Dientengevolge kan het zijn dat wij jouw persoonlijke gegevens overdragen naar een rechtsgebied met andere gegevensbeschermings- en overheidstoezichtswetten dan die van jou. Als wij geacht worden jouw gegevens naar buiten de EU over te dragen, vertrouwen wij op Privacy Shield als de wettelijke basis voor de overdracht, aangezien Google Cloud door Privacy Shield gecertificeerd is.

6. Jouw rechten

Als je in bepaalde gebieden, waaronder de EU, woont, heb je een aantal rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten algemeen gelden, hebben sommige rechten betrekking op bepaalde, beperkte gevallen. Wij beschrijven die rechten hieronder:

• Toegang: Je hebt mogelijk recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de persoonlijke gegevens die Soephoofd van jou bezit. Je kunt daarvoor via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

• Wijzigen, beperken, verwijderen: Je hebt mogelijk ook het recht om je persoonlijke gegevens te wijzigen, ons gebruik daarvan te beperken, of ze te verwijderen. Als er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn (zoals waar wij om wettelijke redenen gegevens moeten opslaan) zullen wij je persoonlijke gegevens doorgaans op verzoek verwijderen.

• Bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen

  • (i) onze verwerking van sommige van je gegevens op basis van onze legitieme belangen en
  • (ii) het ontvangen van marketingberichten na het geven van jouw uitdrukkelijke toestemming om ze te ontvangen. In dergelijke gevallen zullen wij je persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij wij dwingende en legitieme redenen hebben om door te gaan met het gebruik van die informatie of als dit om juridische redenen nodig is.

• Klachten: Als je in de EU woont en je zorgen over ons gebruik van je gegevens wilt uiten (en onverminderd eventuele andere rechten die je mogelijk hebt), heb je het recht om dit bij je lokale autoriteit voor gegevensbescherming te doen.

Hoe je contact met ons kan opnemen
In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij, Soephoofd, de gegevensbeheerder van jouw persoonlijke gegevens. Als je vragen of zorgen hebt, kan je contact met ons opnemen via sarina@soephoofd.nl. Of je kunt een brief sturen naar: Soephoofd, t.a.v. Sarina Karouw, Vosmaerstraat 3, 3027KJ Rotterdam. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.