Woordenlijst Inclusieve Communicatie

Een persoon of groep van mensen omschrijven op basis van bepaalde identiteits- of achtergrondkenmerken is soms nodig en relevant, maar je woordgebruik kan voor de personen in kwestie (onbedoeld) gevoelig of kwetsend zijn. Het kan ervoor zorgen dat mensen zich uitgesloten of veroordeeld voelen. Dat staat een open gesprek in de weg.

Mensen kunnen allerlei redenen hebben voor hun keuze. Als je de andere wil leren kennen, is het belangrijk diens redenen te kennen. Als je die welke redenen wil leren kennen, moet je het gesprek open houden. En je woorden zorgvuldig kiezen. Gebruik daarom woorden die de persoon met wie je praat in diens waarde laten. En vermijd woorden die negatief zijn.

Hieronder vind je printbare woordenlijsten voor een respectvolle woordkeuze. Handig om er bij te houden als je in een ongemakkelijk gesprek terecht komt. Door je woorden met zorg te kiezen blijft het gesprek open.

NOOT: je mág deze woorden gewoon gebruiken. Maar je wil het niet. Want wat jij wil, is een open gesprek. Zodat je de ander leert kennen. Als je negatieve, sturende of discriminerende woorden gebruikt, vergroot je de kans op ruzie, en verklein je de kans op een open gesprek.